Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
loans
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Членами кредитної спілки можуть бути громадяни Луганської області.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

1) відповідності ознаці членства;

2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;

3) рішення правління про прийом особи до кредитної спілки;

4) сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.

Сплата вступного та обов'язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття Спостережною Радою позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок.

Розмір вступного внеску складає 10,00 грн.,обов'язкового пайового 50,00 грн. 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України