Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
loans
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Спостережна рада КС "Забота":

Косінова Лідія Іванівна - голова спостережної ради;
Порожнета Петро Пантелійович –  заступник голови  спостережної ради;
Зеленська Надія Михайлівна – секретар спостережної ради;
Воробйова Світлана Олексіївна – член спостережної ради.
Казаров Вартан Георгійович – член спостережної ради.

Правління КС "Забота":

Літвінова Ольга Вікторівна - голова правління;
Кадацька Тетяна Вікторівна - член правління;
Руднєва Наталія Валеріївна - член правління;

Кредитний комітет КС  "Забота":

Віннік Сергій Володимирович - голова Кредитного Комітету;
Літвінова Ольга Вікторівна - заступник голови Кредитного Комітету;
Коніченко Тетяна Олександрівна - секретар Кредитного Комітету.

Ревізійна комісія КС "Забота":

Шпиньова Олена Петрівна – голова ревізійної комісії;
Татарчук Марина Петрівна – заступник голови ревізійної комісії;
Руднєв Максим Леонідович – секретар ревізійної комісії. Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України